• 1- Sandığa neden üye olmalıyım?
 • 2-Sandığın amacı nedir?
 • 3-Sandığımız hangi Kanunla kurulmuştur?
 • 4-Sandığa kimler üye olabilir?
 • 5-Sandık üyeliğim ne zaman başlar?
 • 6-Sandığa üye olmak istiyorum. Üye olmak için gerekli belgeler nelerdir?
 • 7-Sandık üye aidatı neye göre belirlenir?
 • 8-Kulüp, Vakıf, Sendika veya Dernek gibi her hangi bir kuruluşa üye olmak Sandığa üye olmaya engel midir?
 • 9-Ücret ve maaşlarımızdan alınan aidatlar nasıl değerlendirilmektedir?
 • 10-Daha önce sandık üyeliğinden ayrılmıştım. Şimdi tekrar üye olabilir miyim?
 • 11-Sandık üyesi iken askere gitmem veya ücretsiz izne ayrılmam durumunda üyeliğim devam eder mi? Tekrar göreve başladığımda nasıl bir uygulama yapılmaktadır?
 • 12-Sandığın sosyal yardımları nelerdir?
 • 13-Sandık tarafından oluşturulan fonlar hakkında bilgi alabilir miyim? Kaç çeşit fon bulunmaktadır?
 • 14-Dönem İçi Ödemeli Destek Fonundan her zaman para çekmek mümkün müdür?
 • 15-Dönem İçi Ödemeli Destek Fonu rezervimi artırmak istiyorum arttırabilir miyim?
 • 16-İştirakçi vefat ettiği takdirde Dönem İçi Ödemeli Destek Fonunda bulunan rezervi ne olacak?
 • 17-Sandık kimlere ve hangi oranda ölüm yardımı yapmaktadır?
 • 18-Üyelere yapılan Maluliyet Yardımı hakkında bilgi alabilir miyim?
 • 19-Hangi durumlarda Doğal Afet Yardımı yapılmaktadır?
 • 20- Kullandırılan kredilerde limitler hangi kıstaslara göre ödenmektedir?
 • 21-Kredi faiz oranı ne şekilde tespit edilmektedir?
 • 22-Kredi borcunu vadesinden önce kapattığınız takdirde faiz indirimi yapılmakta mıdır? Posta çeki Hesap numarası nedir?
 • 23-Kredi borcu devam eden üye kaç ay sonra tekrar kredi kullanabilir?
 • 24-Kredi kullanan üyenin ilk taksiti ne zaman kesilmeye başlar?
 • 25-Kredi taleplerinde kefalet hangi durumlarda gereklidir?
 • 26- Kefillerin, Sandık Üyesi olması zorunlumudur?
 • 27-Maaşında icra,haciz,temlik vb. kesintileri olan üyeler kredi kullanabilir mi?
 • 28-Borç ve Temlik Senedi düzenlenirken hangi hususlara dikkat edilmelidir?
 • 29- Acil İhtiyaç Kredisinde üyelik süresi dikkate alınmakta mıdır? Limiti ne kadardır ve hangi belgeler istenmektedir?
 • 30-Kefillerimi Farklı Merkezden Yapabilir miyim?
 • 31- Sandık Bayram kredisi veriyor mu?
 • 32- Kurumdan Emekli olan üyelere Cumhuriyet Altını hangi şartlarda verilmektedir?
 • 33- IMS A.Ş. hakkında kısa bilgi alabilir miyim?
 • 34- IMS A.Ş.’ nin faaliyetlerinden kısaca bahsedebilir misiniz?
 • 35- Ürünler ve hizmetler hakkında nasıl bilgi alabilirim?
 • 36- Ürün ve hizmet satışı ne şekilde yapılmaktadır?
 • 37- Kampanya Kredisi kullandırmanın şartları nelerdir?
 • 38- Ürün ve Hizmet alımında ne tür belgeler talep edilmektedir?
 • 39- Satın alınan ürünler üyeye ne zaman gönderilmektedir?
 • 40- Sandık üyeliğinde örnek üye birikimi hakkında bilgi verebilir misiniz?
 • 41-Destek Fonu üyeliğinde örnek üye birikimi hakkında bilgi verebilir misiniz?
 • 42- PTT Kargo, APS ve Kurye gönderileri için indirim anlaşmanız mevcut mudur ? mevcut ise müşteri numaranız nedir?