Sandıktaki kıdem sürelerine göre üyelerin kullanabilecekleri kredi miktarları aşağıda gösterilmiştir.

a- İlk aidat kesintisi yapılmış üye azami    18 ay  vadeli                                  25.000- TL

 b- 6 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami  18 ay  vadeli                                33.000- TL

c- 12 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami  18 ay vadeli                                 46.000-TL

ç- 24 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami 18 ay vadeli                                  48.000- TL

d- 36 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami 18 ay vadeli                                  50.000- TL

e- 48 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami 18 ay vadeli                                  58.000- TL

f- 60 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami 18 ay vadeli                                   66.000- TL

g- 72 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami 18 ay vadeli                                  68.000- TL

ğ- 84 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami 18 ay vadeli                                  69.000- TL

h- 96 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami 18 ay vadeli                                  72.000- TL

ı- 120 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami 18 ay vadeli                                 75.000- TL

i- 180 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami 18 ay vadeli                                  87.000- TL

j- 240 ay aidat ve üzeri kesintisi yapılmış üye azami 18 ay vadeli                  100.000- TL

Ancak, 100.000-TL üzeri kredi taleplerinde maksimum 12 ay vade uygulanacaktır. Sandık üyesinin tablodaki kıdem ve limitleri dikkate alınmaksızın Sandık, Destek Fonu ve Dönem İçi Ödemeli Destek Fonu birikimleri toplamı kadar, ayrıca; 180 ay ve üzeri kıdemi bulunan üyelerimize birikimlerinin yüzde15 fazlasına kadar kredi kullandırılabilir.