Sandıktaki kıdem sürelerine göre üyelerin kullanabilecekleri kredi miktarları aşağıda gösterilmiştir.

 

a- İlk aidat kesintisi yapılmış üye azami    24 ay  vadeli                              14.000- TL

 b- 6 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami  36 ay  vadeli                            22.000- TL

c- 12 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami 36 ay vadeli                             31.000-TL

ç- 24 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami 36 ay vadeli                             32.000- TL

d- 36 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami 36 ay vadeli                             37.000- TL

e- 48 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami 36 ay vadeli                             39.000- TL

f- 60 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami 36 ay vadeli                             44.000- TL

g- 72 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami 36 ay vadeli                             45.000- TL

ğ- 84 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami 36 ay vadeli                             46.000- TL

h- 96 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami 36 ay vadeli                             48.000- TL

ı- 120 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami 36 ay vadeli                            52.000- TL

i- 180 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami 36 ay vadeli                            58.000- TL

j- 240 ay aidat ve üzeri kesintisi yapılmış üye azami 36 ay vadeli              64.000- TL

Ayrıca, Sandık üyesinin tablodaki kıdem ve limitleri dikkate alınmaksızın Sandık, Destek Fonu ve Dönem İçi Ödemeli Destek Fonu birikimleri toplamı kadar kredi kullanabilir.