Hüseyin TOK
PTT A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı
Denetim Kurulu Başkanı
Arif ÖRSLÜ
PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği
Hukuk Müşaviri Denetim Kurulu Üyesi
İbrahim BAL
Konya PTT A.Ş. Başmüdürlüğü
Teknik Müdür Denetim Kurulu Üyesi
İsmail Hakkı ATİLA
PTT A.Ş. İstanbul Kargo İşleme Merkez Müdürlüğü
Memur Denetim Kurulu Üyesi